Polecamy

Ewa Hevelke
Z Julią Holewińską rozmawia Agata M. Skrzypek
Marcelina Obarska
4 (785)
11-12 (780-781)

W numerach

Rozmowa Anny Majewskiej, Kornelii Sobczak i Idy Ślęzak
Dialog Kwiecień 2022 | 4 (785)

MAJEWSKA: Bardzo czekałam na ten spektakl, bo brakuje mi w teatrze świadomie realizowanych strategii spekulatywnych, czyli takich, które poszerzają wyobraźnię polityczną. Opis Radia Mariia to właśnie obiecywał.

Z Danielem Jacewiczem rozmawia Katarzyna Lemańska
Dialog Kwiecień 2022 | 4 (785)

W ubiegłym roku obchodziliście dwudziestopięciolecie Teatru Brama. Kamyk Puzyny to piękny prezent urodzinowy.

Dominik Gac
Dialog Kwiecień 2022 | 4 (785)

Można ją ominąć. Najłatwiej – skręcić w prawo, idąc od centrum. Z tej strony mur kończy się po kilkudziesięciu metrach. Można też pójść w lewo, gdzie mur karleje i zanim znów urośnie łatwo go przeskoczyć.

Tamás Jászay
Dialog Luty 2022 | 2 (783)

ŚMIERĆ I ODRODZENIE UNIWERSYTETU: OD SZFE DO FREESZFE

Rita Müller
Dialog Luty 2022 | 2 (783)

FOTOESEJ: MAGDA MOSIEWICZ

RÓŻNORODNA WSPÓLNOTA JAKO PROJEKT POLITYCZNY

Piotr Dobrowolski
Dialog Luty 2022 | 2 (783)

W opublikowanej w roku 1963 książce O rewolucji Hannah Arendt podjęła próbę diagnozy przyczyn i efektów masowych zrywów, których celem było obalenie istniejącej władzy. Zasugerowała, że wszystkie rewolucje wynikały z potrzeby wolności lub były efektem walki o prawa socjalne.

Ewa Hevelke
Dialog Styczeń 2022 | 1 (782)

To nie będzie tekst wspomnieniowy, chociaż o nostalgii, bo takie uczucie towarzyszyło mi w trakcie trwania dziesiątej edycji międzynarodowego festiwalu teatralnego Dialog – Wrocław. Miałam poczucie, że wpadłam tam, by zobaczyć się ze starymi znajomymi, a zarazem pożegnać.

Rozmowa Małgorzaty Litwinowicz-Droździel i Kornelii Sobczak
Dialog Listopad, Grudzień 2021 | 11-12 (780-781)

LITWINOWICZ-DROŹDZIEL: Dla mnie punktem wyjścia, w myśleniu o historiach ludowych, jest i prowadzenie zajęć, i projekt badawczy, o którym kiedyś myśleliśmy w Instytucie Kultury Polskiej, „historia chłopska, historia ludowa”.

Joanna Krakowska
Dialog Listopad, Grudzień 2021 | 11-12 (780-781)

1.

Rozmowa Jaśminy Korczak-Siedleckiej, Marty Madejskiej, Igora Piotrowskiego i Kornelii Sobczak
Dialog Listopad, Grudzień 2021 | 11-12 (780-781)

SOBCZAK: Jakie historie ludowe już mamy?

Rozmowy Dialogu

Reprodukowanie złych wzorców
17 wrz, 2018
Uświadamiać
15 cze, 2019
Traktować publiczność poważnie
01 sie, 2019
POGODA NA JUTRO: Jedź i patrz
01 sie, 2019