Prenumerata i sprzedaż

Prenumerata

„Dialog” można zaprenumerować:

Przelewem na nasze konto w Banku Gospodarstwa Krajowego;
dla wpłat krajowych 81 1130 1150 0012 1269 2720 0001;
dla wpłat zagranicznych PL81113011500012126927200001; kod SWIFT:GOSKPLPW

Prenumerata krajowa: 161 PLN za cały rok.

Prenumerata zagraniczna: USD 80 za rok; EUR 60 za rok.

Zamówione egzemplarze dostarcza poczta bez dodatkowych opłat.

Za pośrednictwem „RUCHu” S.A. Oddziału Krajowej Dystrybucji Prasy:
www.prenumerata.ruch.com.pl.

Sprzedaż

Numery bieżące i archiwalne można kupić tutaj.