O nas

Miesięcznik „Dialog” poświęcony jest dramaturgii współczesnej – teatralnej, filmowej, radiowej i telewizyjnej. Został założony w 1956 roku przez Adama Tarna, dramatopisarza i tłumacza, który kierował pismem do 1968 roku. Ogromny wpływ na kształt miesięcznika miał Konstanty Puzyna, krytyk, który współzakładał pismo a potem był jego redaktorem naczelnym od 1972 roku aż do śmierci w 1989 roku. Naczelnymi byli także Stanisław Stampf’l (1968-1971), Jerzy Koenig (1989-1990). Od 1991 roku „Dialogiem” kieruje Jacek Sieradzki.

Podstawowym zadaniem pisma była i jest publikacja tekstów dramatycznych. W każdym numerze miesięcznika od ponad sześćdziesięciu lat ukazuje się co najmniej jedna polska sztuka lub scenariusz. Drukujemy także starannie wybrane tłumaczenia najciekawszych współczesnych sztuk obcojęzycznych. W sumie uzbierało się już prawie dwa tysiące dzieł dramatycznych, co jest, jak się zdaje, wynikiem bez precedensu w światowym piśmiennictwie teatralnym. Sztukom towarzyszą na łamach „Dialogu” eseje, rozmowy redakcyjne, felietony, szczegółowe prezentacje sylwetek dramatopisarzy a także informacje o życiu współczesnego teatru.

W swoich długich już dziejach pismo ewoluowało. Najpierw pełniło nieformalną rolę rzecznika autora dramatycznego i szerzej – literatury w procesie stapiania się wielu dziedzin twórczości składających się na dzieło teatralne. W latach siedemdziesiątych było trybuną teatru rodzącego się z ideałów kontrkultury – kontestującego tradycyjne instytucje, pomniejszającego rolę dramatu, preferującego „pisanie na scenie” i szukającego bezpośrednich związków z życiem codziennym. Dziś „Dialog” jest magazynem przedstawiającym najróżniejszych autorów scenicznych, lojalnie ukazującym ich odmienności twórcze, ale też często traktującym w publikowanych tekstach dramat jako pretekst do rozmaitych wycieczek intelektualnych – historycznych, antropologicznych, estetycznych, filozoficznych, publicystycznych.

Wydawcą „Dialogu” jest Instytut Książki.

Zespół redakcyjny

Dorota Jovanka Ćirlić
Dział dramaturgii polskiej
W zespole redakcyjnym „Dialogu” od 1977 roku. Zajmuje się polską dramaturgią oraz teatrem bałkańskim. Z wykształcenia magister filologii polskiej. Debiutowała w 1976 roku jako tłumacz literatur, teraz już byłej, Jugosławii. Od 1989 należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Współpracowała bądź współpracuje z czołowymi czasopismami polskimi. Przetłumaczyła ponad trzydzieści książek prozatorskich i tyleż sztuk teatralnych. Spolszcza także poezję i eseistykę. W 1998 roku otrzymała nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za najlepszy przekład w dziedzinie dramaturgii, w 2013 nagrodę za całokształt pracy translatorskiej.
Helena Dziurnikowska
redakcja techniczna
W zespole redakcyjnym „Dialogu” od 2009 roku. W poligrafii pracuje od 1990 roku: najpierw w wydawnictwie utworzonym przy Instytucie Zoologii PAN (na - Ventura 3,00 i wersjach następnych). Od 1995 roku współpracuje z Instytutem Badań Literackich PAN. Serie, które prowadzi od tamtej pory to: „Biblioteka Pisarzy Staropolskich”, „Biblioteka Polskiego Oświecenia”, „Teksty 2”. Poza tym od kilku lat „Napis”, „Lupa Obscura” oraz inne tytuły, m.in. wydanie autografów „Dziadów” Mickiewicza wyróżnione w 1999 roku w konkursie Towarzystwa Wydawców Książek na „Najpiękniejszą Książkę Roku”. W latach 90. współpracowała z Wydawnictwem GEOCENTER, gdzie głównie zajmowała się przewodnikami turystycznymi po świecie. Przez kilkanaście lat współpracowała z Oficyną Wydawniczą Errata. W sumie przygotowała do druku kilkaset książek.
Ewa Hevelke
sekretarz redakcji | fotoedycja
W zespole redakcyjnym „Dialogu” od 2019 roku. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie. Redaktorka Encyklopedii Teatru Polskiego. Stale współpracuje z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, Teatrem 21, Muzeum Teatralnym. Współautorka filmów found footage w projekcie „Teatr Publiczny. Przedstawienia”.
Justyna Jaworska
Dział dramaturgii polskiej
W zespole redakcyjnym „Dialogu” od 2007 roku. Wykładowczyni Instytutu Kultury Polskiej UW pracuje jako adiunkt w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej UW. Wydała książkę „Cywilizacja Przekroju". Misja obyczajowa w magazynie ilustrowanym” (WUW, 2008). Naukowo interesuje się między innymi sockonsumeryzmem, kinem polskim lat siedemdziesiątych, historią kultury XIX i XX wieku, szefuje też Zespołowi Badań Mody i Dizajnu. Jest w jury Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.
Joanna Krakowska
zastępczyni redaktora naczelnego | dział eseistyki
W zespole redakcyjnym „Dialogu” od 1999 roku. Jest historyczką teatru współczesnego. Pracuje w Instytucie Sztuki PAN. Wydała monografie „Mikołajska” (2011), „PRL. Przedstawienia” (2016), "Demokracja. Przedstawienia" (2019). Jest współautorką książek „Soc i sex” (2009) i „Soc, sex i historia” (2014), a także współredaktorką antologii „(A)pollonia. Twenty First Century Polish Drama and Texts for the Stage” (2014) oraz słownika „Platform. East European Performing Arts Companion” (2016). Wydała antologię tekstów dla teatru „Transfer!” (2015). Kierowała projektem "HyPaTia. Kobieca historia polskiego teatru" (www.hypatia.pl). Jako uczestniczka teatralnego kolektywu jest współautorką dwóch spektakli „Kantor Downtown” (2015) i „Pogarda” (2016).
Anna Kruk
korekta
W zespole redakcyjnym „Dialogu” od 1981 roku. Absolwentka Wydziału Filologii Rosyjskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracowała z wieloma wydawnictwami książkowymi (między innymi Instytut Sztuki PAN, Oficyna Wydawnicza Errata) oraz Instytutem Teatralnym.
Piotr Morawski
dialog-pismo.pl
W zespole redakcyjnym „Dialogu” od 2008 roku. Kulturoznawca, zajmuje się kulturową historią teatru, teatrem współczesnym i jego rozmaitymi kontekstami. Pracuje także w Instytucie Kultury Polskiej UW. Wydał m.in. „Ustanawianie świętości. Kulturowa historia angielskich widowisk religijnych w XVI wieku” (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015) oraz „Oświecenie. Przedstawienia” (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydział Polonistyki UW, 2017). Jako dramaturg współpracował z Michałem Kmiecikiem.
Piotr Olkusz
DZIAŁ DRAMATURGII ZAGRANICZNEJ
W zespole redakcyjnym „Dialogu” od roku 2009. Z wykształcenia teatrolog i romanista. Zajmuje się przede wszystkim teatrem francuskim, instytucjonalnymi uwarunkowaniami estetyki teatralnej, rozwojem idei teatru popularnego, a także osiemnastym wiekiem w teatrze i narodzinami nowoczesności. Tłumaczył teksty teoretyczne i literackie (w tym sztuki teatralne). Wykłada w Instytucie Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego, jest także recenzentem portalu teatralny.pl.
Małgorzata Semil
dział dramaturgii zagranicznej
W zespole redakcyjnym "Dialogu" od 1966 roku. Tłumaczka. Absolwentka Wydziału Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Pełniła funkcję kierownika literackiego Teatru Powszechnego w Warszawie. Współpracuje z Międzynarodowym Instytutem Teatralnym. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. Jest współautorką „Słownika współczesnego teatru". Przetłumaczyła na język polski kilkadziesiąt sztuk autorów angielskich, amerykańskich, australijskich, afrykańskich i irlandzkich.
Jacek Sieradzki
redaktor naczelny
W zespole redakcyjnym „Dialogu” od 1984 roku. Od 1991 roku – redaktor naczelny. Krytyk teatralny. Ukończył Wydział Wiedzy o Teatrze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. W latach 1986–2002 był stałym recenzentem „Polityki”, w latach 2003–2011 pisał w „Przekroju”. Był pomysłodawcą konkursu na scenariusz festiwalu teatralnego w Katowicach, a potem dyrektorem artystycznym kilku edycji Festiwalu Twórczości Reżyserskiej „Interpretacje”. Koordynator merytoryczny Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Dyrektor artystyczny Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port w Gdyni.
Kornelia Sobczak
Dział eseistyki | dialog-pismo.pl
W zespole redakcyjnym „Dialogu” od 2022. Kulturoznawczyni, historyczka kultury. Obroniła doktorat w Instytucie Kultury Polskiej, gdzie pracuje w Zakładzie Historii Kultury. Przygotowuje książkę o „Kamieniach na szaniec” Aleksandra Kamińskiego.
Anna Wycech
sekretariat
W „Dialogu” od 1992 roku prowadzi sekretariat Redakcji. Odpowiedzialna za kontakty z teatrami i czytelnikami, znajduje dla Państwa numery archiwalne, przygotowuje skany i kopie poszukiwanych przez Państwa tekstów, odpowiada na pytania dotyczące prenumeraty.

Rada naukowa

Janusz Degler
Literaturoznawca, historyk literatury polskiej, historyk teatru, witkacolog, profesor. Zawodowo związany z Uniwersytetem Wrocławskim. Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego wydania krytycznego „Dzieł zebranych” Stanisława Ignacego Witkiewicza.
Leszek Kolankiewicz
Kulturoznawca i antropolog widowisk, redaktor tekstów Jerzego Grotowskiego, profesor. Zawodowo związany z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, którego był dyrektorem. Wykłada także w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. W latach 2012-2016 kierował Ośrodkiem Kultury Polskiej na Université Paris-Sorbonne.
Dariusz Kosiński
Historyk teatru i dramatu, profesor, zawodowo związany z Katedrą Performatyki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2010–2013 był dyrektorem programowym Instytutu im. Grotowskiego we Wrocławiu; od 2014 roku jest wicedyrektorem Instytutu Teatralnego im. Raszewskiego w Warszawie.
Lech Sokół
Historyk dramatu i teatru, witkacolog, profesor. Zawodowo związany z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk, którego był dyrektorem, a gdzie obecnie jest kierownikiem Zakładu Historii i Teorii Teatru. Wykładał w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. W latach dziewięćdziesiątych był ambasadorem RP w Norwegii.
Małgorzata Szpakowska
przewodnicząca rady naukowej
Historyczka literatury i kultury polskiej, krytyczka literacki. W 1966 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Filozofii UW, które przerwało aresztowanie w marcu 1969 roku. W lutym 1970 roku skazana w procesie taterników na trzy lata, wyrok mocą amnestii zredukowano do półtora roku. Doktorat obroniła w 1975 roku w Instytucie Badań Literackich PAN, habilitowała się na Uniwersytecie Warszawskim w 1996 roku, od 2004 roku jest profesorem tytularnym. Od 1972 roku przez trzydzieści lat pracowała w redakcji "Dialogu". Autorka książek: "Światopogląd Stanisława Ignacego Witkiewicza" (1976), "O kulturze i znachorach" (1983), "Dyskusje ze Stanisławem Lemem" (1996, 1997), "Zakorzenieni, wykorzenieni" (1997), "Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian" (2003), "Teatr i bruk" (2006), "«Wiadomości Literackie» prawie dla wszystkich" (2012).

Współpracownicy

Dorota Buchwald
Współpomysłodawczyni powołania Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, a od 2013 roku jego dyrektorka. Po studiach na Wydziale Wiedzy o Teatrze pracowała przez wiele lat w Dziale Dokumentacji Zarządu Głównego ZASP pod kierownictwem Barbary Krasnodębskiej, której czuje się wychowanką. Współlaureatka Nagrody im. Schillera za książkę „Fredro na scenie”. W „Dialogu” przez wiele lat odpowiadała za dobór ilustracji i stronę graficzną pisma.
Joanna Crawley
Absolwentka filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i Wiedzy o Teatrze warszawskiej Akademii Teatralnej. Aktywistka studenckiej grupy Trans-Fuzja kontestującej zastój warszawskich scen, potem (jako Joanna Derkaczew) wieloletnia recenzentka teatralna „Gazety Wyborczej”. Dziś mieszka w Irlandii, jest producentką przedstawień teatralnych. Tłumaczy także dramaty wystawiane na polskich scenach.
Piotr Dobrowolski
Pracuje w Zakładzie Estetyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest absolwentem UAM i Dartington College of Arts na kierunku Performance Studies. Literaturoznawca, estetyk, teatrolog. Łącząc zainteresowania artystyczne i społeczne zajmuje się problemami współczesnej estetyki w perspektywie performatywnej, politycznej i krytycznej. Krytyk teatralny i literacki, komentator życia artystycznego, tłumacz, eseista. Autor książki „Estetyka odrzucenia w dramacie i teatrze współczesnym" (Poznań 2011).
Justyna Drath
Absolwentka polonistyki i filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nauczycielka, publicystka, aktywistka społeczna.
Piotr Gruszczyński
Krytyk teatralny, absolwent Teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wieloletni recenzent „Tygodnika Powszechnego”, autor książki „Ojcobójcy. Młodsi zdolniejsi w teatrze polskim”. Od 2005 pełni funkcję dramaturga, najpierw w TR Warszawa, potem w Nowym Teatrze. Stały współpracownik Krzysztofa Warlikowskiego przy jego realizacjach w teatrze dramatycznym i operowym.
Jolanta Kowalska
Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej (PWST) w Warszawie. Autorka książek Kazimierz Junosza-Stępowski i Spacer po barykadach. Publikowała recenzje i szkice o teatrze w „Dialogu”, „Teatrze” i „Notatniku Teatralnym”.
Monika Krawul
Szefowa Działu Dokumentacji im. Barbary Krasnodębskiej w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, redaktorka wielu wydawnictw teatralnych. W „Dialogu” prowadzi comiesięczną rubrykę „Z afisza” odnotowującą wszystkie wystawienia współczesnych dramatów w polskich teatrach.
Krzysztof Puławski
Anglista, tłumacz, pracownik Uniwersytetu w Białymstoku, stale współpracuje z Instytutem Lingwistyki Stosowanej UW. Tłumaczył takich autorów jak David Lodge, Tracy Chevalier, Raymond Carver, Michael Ondaatje czy Bruce Chatwin oraz wiersze Williama Blake’a i Williama Butlera Yeatsa, a także piosenki, między innymi Michaela Flandersa i Toma Lehrera. Autor dramatów, z których trzy ukazały się w „Dialogu”. Mieszka w Supraślu.
Ida Ślęzak
Studentka MISH na Uniwersytecie Warszawskim, publikowała miedzy innymi w Teatraliach. Zajmuje się teatrem i performansem. Realizuje Diamentowy Grant Perspektywy nieantropocentryczne we współczesnym teatrze.
Monika Wąsik
Pracuje w Katedrze Dramatu i Teatru w Instytucie Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się dwudziestowiecznym i współczesnym dramatem i teatrem obszaru niemieckojęzycznego. Tłumaczyła teksty dramatyczne i naukowe, jest także recenzentką portalu teatralny.pl. Opublikowała książkę „Futro z czcigodnej padliny… Volksstück od Nestroya do Fassbindera" (Łódź 2016).