choreografia

MAJEWSKA: Zacznę od problemu, który był dla nas punktem wyjścia do myślenia o praktykach spekulatywnych – od kryzysu wyobraźni. Wiąże się on z dwoma zjawiskami. Pierwsze z nich to realizm kapitalistyczny – jak Mark Fisher określa zbiór fantazmatów produkowanych przez neoliberalny kapitalizm, sprawiających, że nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie alternatyw dla systemu, w którym żyjemy. Drugie zjawisko wiąże się z ugruntowanym w europejskiej kulturze antropocentryzmem.

BERENDT: Punktem wyjścia dla waszej pracy nad Danse Macabre w Teatrze im. Kochanowskiego w Opolu była sytuacja pandemii i związane z nią doświadczenia choroby i śmierci. Jakim materiałem się zajmowałyście?

Ludzkość stoi dzisiaj przed trudnym wyborem… Jeśli struktury ludzkiego umysłu pozostaną niezmienione, zawsze będziemy odtwarzać ten sam świat, to samo zło, tę samą dysfunkcję.

Eckhart Tolle

Jak się czuje ciało?

Jakie ciało?

Jakie są granice ciała?

Skąd wiesz, że masz ciało?

Całe ciało czy jego część?

Gdzie czuje się poszczególne części ciała?

Czy ciało czuje się w częściach?

A co jeśli tylko projektuję to na ciało?

Skąd wiesz, co czują inne ciała?

Dotykam onego skórą dłoni. Jestem gestem, który zawiera odrobinę ostrożności i dużo ciekawości wobec tego, jakie sa temperatury naszych ciał. Nie wieje wiatr. Nie wiem, czy ono odczuwa mój puls i czy sprawiam, że tworzy się między nami bliskość.

Muł klei mi się do stóp. Kiedy sikam, fala ciepła smaga wewnętrzną część ud. Włosy chłoną chłodną ciecz. Nasiąkam kimś innym.

Ciekawe, jak ssak odczuwa odejście wód płodowych.