W numerach

Przedstawiamy wybrane eseje i artykuły drukowane na łamach "Dialogu".

Łukasz Wójcicki
Dialog Lipiec, Sierpień 2021 | 7-8 (776-777)

Ludzkość stoi dzisiaj przed trudnym wyborem… Jeśli struktury ludzkiego umysłu pozostaną niezmienione, zawsze będziemy odtwarzać ten sam świat, to samo zło, tę samą dysfunkcję.

Eckhart Tolle

Zuzanna Berendt
Dialog Lipiec, Sierpień 2021 | 7-8 (776-777)

W wydanym w ubiegłym roku tomie Teksty dla (Starego) Teatru 1, oprócz pięciu dramatów napisanych przez Pawła Demirskiego i wystawionych przez Monikę Strzępkę na krakowskiej scenie, opublikowano również trzy rozmowy, zarysowujące w ciekawy sposób kontekst ich powstawania.

Piotr Olkusz
Dialog 2021 | 7-8 (776-777)

W wyobraźni wizualnej salon Madame Geoffrin (1699-1777) utrwalił się dzięki obrazowi Aniceta Lemonnier Lektura tragedii „Sierota chiński” Voltaire’a… z 1812 roku, wyznaczającemu określony standard myślenia o osiemnastowiecznych salonach – zresztą zupełnie fałszywy.

Tomek Gromadka
Dialog Lipiec, Sierpień 2021 | 7-8 (776-777)

Nie słyszymy braw. Śmiechu trzeba się domyślać. Żadnych chrząknięć, kasłania, ziewnięć. Sami chrząkamy, bijemy sobie brawa i śmiejemy się podczas spektaklu. Ale też o wiele więcej – przez cały czas jesteśmy dla siebie czuli. Publiczność ogląda wycinek z ekranu, a poza jego zasięgiem: dzieje się dotyk dłoni, głaskania, drapanie po plecach, głębokie spojrzenia i mrugania do siebie.

Stworzyliśmy chłopacki spektakl pokazywany za pośrednictwem aplikacji Zoom, a chcieliśmy po prostu pogadać o męskości w bezpiecznej atmosferze, którą nazywamy empatycznym męskim kręgiem.

Jolanta Kowalska
Dialog Lipiec, Sierpień 2021 | 7-8 (776-777)

Dramaty Pawła Demirskiego tak dalece zrosły się z teatrem Moniki Strzępki, że niełatwo jest usłyszeć je na nowo. Teksty te, pisane nierzadko równolegle do prób nad spektaklami, są dokumentem procesu twórczego obojga artystów i w znacznej mierze współtworzą wypracowany przez nich idiom sceniczny. Powstają na zamówienie określonych teatrów, z myślą o konkretnych zespołach, a nawet aktorach, nic więc dziwnego, że czerpią wiele ze specyfiki tych miejsc. Inne są teksty wałbrzyskie, inne wrocławskie, jeszcze inne – krakowskie.

Stanisław Godlewski
Dialog Lipiec, Sierpień 2021 | 7-8 (776-777)

Nie wzbronisz nikomu wody ni ognia. Nie będziesz wskazywał fałszywej drogi. Nie zostawisz zwłok bez pogrzebu. Nie zabijaj wołu ciągnącego pług.
Jan Parandowski Przykazania Ateny, w: Mitologia

 

Justyna Czarnota
Dialog Lipiec, Sierpień 2021 | 7-8 (776-777)

Od dziesięciu lat współtworzę teatr dla dzieci, młodzieży i rodzin w Polsce. Ponieważ jestem przede wszystkim pedagożką teatru, bliskie mi są działania – tak warsztaty, jak i spektakle – świadomie i głęboko angażujące ludzi, umożliwiające wielopoziomową partycypację, oparte na budowaniu relacji. Zawodowo pełnię też funkcję producentki, tour menedżerki, koordynatorki programów, krytyczki czy kuratorki.

Dorota Ogrodzka, Magdalena Sowul, Sebastian Świąder
Dialog Lipiec, Sierpień 2021 | 7-8 (776-777)

To pytanie można czytać na różne sposoby, ale także całkiem dosłownie. O tym, jakiego rodzaju dźwięki, wydarzenia akustyczne i audialne pojawiły się i zaistniały w ostatnim roku w obszarze sztuki partycypacyjnej, eksperymentów społeczno-artystycznych i pedagogiki teatru rozmawiają Dorota Ogrodzka, Magdalena Sowul i Sebastian Świąder – twórcy pracujący w szerokim polu teatru i działań artystyczno-włączających. 

[ODSŁUCHAJ]

Bogna Kietlińska
Dialog Lipiec, Sierpień 2021 | 7-8 (776-777)

Pandemiczna oś czasu