W numerach

Przedstawiamy wybrane eseje i artykuły drukowane na łamach "Dialogu".

Z Danielem Jacewiczem rozmawia Katarzyna Lemańska
Dialog Kwiecień 2022 | 4 (785)

W ubiegłym roku obchodziliście dwudziestopięciolecie Teatru Brama. Kamyk Puzyny to piękny prezent urodzinowy. Od początku proponujecie partycypacyjne, proobywatelskie formy działalności, nie tylko wpływacie na lokalną społeczność, ale redefiniujecie i przemodelowujecie w niej własną rolę. Co uważacie za sukces we współpracy z mieszkańcami Goleniowa, a czego się przez to ćwierćwiecze nie udało zrobić?

Rozmowa Anny Majewskiej, Kornelii Sobczak i Idy Ślęzak
Dialog Kwiecień 2022 | 4 (785)

MAJEWSKA: Bardzo czekałam na ten spektakl, bo brakuje mi w teatrze świadomie realizowanych strategii spekulatywnych, czyli takich, które poszerzają wyobraźnię polityczną. Opis Radia Mariia to właśnie obiecywał. Użyte w nim sformułowanie „radykalna wyobraźnia” odebrałam jako deklarację, że twórczynie będą szukać alternatywnych strategii politycznego działania, które są możliwe, chociaż obecnie wydają się nam nieprawdopodobne. Dlatego byłam strasznie rozczarowana, kiedy wyszłam z teatru.

Dominik Gac
Dialog Kwiecień 2022 | 4 (785)

Można ją ominąć. Najłatwiej – skręcić w prawo, idąc od centrum. Z tej strony mur kończy się po kilkudziesięciu metrach. Można też pójść w lewo, gdzie mur karleje i zanim znów urośnie łatwo go przeskoczyć. Bez względu na kierunek trzeba przejść obok czteropiętrowych bloków z wielkiej płyty, które rażąco odstając od piętnastowiecznej dominanty architektonicznej, przedziwnie do niej przystają. Wysoka na niespełna trzydzieści metrów (razem ze sterczyną) Brama Wolińska to – jak czytam na Wikipedii – „najcenniejszy zabytek miasta Goleniowa”.

Piotr Dobrowolski
Dialog Luty 2022 | 2 (783)

W opublikowanej w roku 1963 książce O rewolucji Hannah Arendt podjęła próbę diagnozy przyczyn i efektów masowych zrywów, których celem było obalenie istniejącej władzy. Zasugerowała, że wszystkie rewolucje wynikały z potrzeby wolności lub były efektem walki o prawa socjalne.

Rita Müller
Dialog Luty 2022 | 2 (783)

FOTOESEJ: MAGDA MOSIEWICZ

RÓŻNORODNA WSPÓLNOTA JAKO PROJEKT POLITYCZNY

Tamás Jászay
Dialog Luty 2022 | 2 (783)

ŚMIERĆ I ODRODZENIE UNIWERSYTETU: OD SZFE DO FREESZFE

Jolanta Antas, Jakub Pstrąg
Dialog Luty 2022 | 2 (783)

Celem naszego artykułu jest próba językoznawczej analizy wybranych haseł i sloganów, towarzyszących protestującym podczas Strajku Kobiet na przełomie roku 2020 i 2021.

Anna Nasiłowska
Dialog Luty 2022 | 2 (783)

Czym jest Reggae Marii Kwiecień? 1 Poematem epickim. Był kiedyś taki gatunek, w starożytności miał postać eposu. Spoiwem tekstu był rytm, mający także znaczenie mnemotechniczne w czasach, gdy nie utrwalało się słów na piśmie, poematy przekazywano śpiewając słowa, przy akompaniamencie muzyki.