spekulacje

„Żeby seks był traktowany na równi z tańcem”

 chłopak z Tindera, którego imienia nie pamiętam

 

 

Na rozgrzewkę przed spotkaniem wysłałyśmy naszym rozmówczyniom i rozmówcy kilka pytań, prosząc, żeby się nad nimi zastanowili. Teraz dzielimy się tymi pytaniami z osobami czytającymi, zachęcając do wykonania tego samego ćwiczenia przed lekturą wywiadu.