Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Sala w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (jeszcze przy ulicy Pańskiej). Na podwyższeniu stół, na nim dwa monitory. Z tyłu wyświetlane są materiały, o których akurat jest mowa.

I. Archiwum konfliktu

JK Czy można archiwizować performans? Czy można performans umuzealnić?

SŁOBODA: Chciałabym porozmawiać z wami o sprawczości sztuki. Jak z perspektywy swoich doświadczeń rozumiecie relacje praktyk artystycznych i codziennej sfery społecznej? Jak się to wiąże z instytucjami i ich infrastrukturą? Czy większy sens widzicie w działaniach poza instytucjami, w tworzeniu własnych sieci wsparcia, czy w infekowaniu już istniejących struktur, we wprowadzaniu (mikro)zmian od środka? Jakie macie doświadczenia? Jakie strategie wydają wam się najskuteczniejsze?