Teatros del Canal

Pięćset lat po śmierci święta Teresa zmartwychwstaje podejmując próbę zburzenia własnego obrazu jaki utrwalił się w kulturze. Jej ciało zostało całkowicie poćwiartowane i rozrzucone po całym świecie, stara się więc zebrać własne szczątki i poskładać nie tylko ciało, lecz i swój wizerunek na nowo.