Komuna Warszawa

Ze stu siedemdziesięciu dwóch zgłoszeń, jakie wpłynęły do Komuny Warszawa na program rezydencyjny „Tough Love/Twarda miłość”, którego byłaś kuratorką, wybraliście trzy.

Na ekran zamykający scenę wyświetlony zostaje obraz żółtych kwiatów rzepaku. Tuż przed nim leży kobieta. Jej nagie ciało „przykryte” roślinami, staje się jedną z nich – „rapeflower”. Po dłuższej chwili obraz ulega zmianie. Teraz ciało okrywają różowe kwiaty.