The Planet

Żałoba najczęściej wiąże się ze smutkiem po stracie kogoś bliskiego. Coraz częściej mówi się jednak o tym, że podobną żałobę i smutek może wywołać strata – dokonana lub dopiero mająca nadejść – spowodowana zniszczeniem środowiska i postępującą katastrofą klimatyczną. Topniejące lodowce, obumierająca rafa koralowa, wymieranie kolejnych gatunków, zaburzenie rytmu pór roku – wszystko to może powodować niepokój, rozpacz, strach, gniew, bezradność, poczucie osamotnienia, stres czy depresję.