Pracownia Dramaturgiczna

W „Dialogu”, choć pismo ma w podtytule dramaturgię, bardziej zajmujemy się dramatopisarstwem. Jest więc okazja, żeby przyjrzeć się strategiom twórczym alternatywnym wobec zamkniętej formuły tekstu dramatycznego, związanej z nim silnej pozycji autora, którego tekst jest inscenizowany. Dramat ciągle jest podstawą inscenizacji w teatrze, jest sporo konkursów dramatopisarskich, dających pisaniu tekstów przeznaczonych do wystawienia w teatrze instytucjonalne wsparcie.