Pani Bovary to ja

FASADA

TRZECIA DZIEWCZYNKA …To jest ten twój pałac Agamemnona!
CUDZOZIEMIEC Dziwna fasada, czy wykończona?
PIERWSZA DZIEWCZYNKA Ależ nie. Całe prawe skrzydło nie istnieje. Wydaje się, że je widzimy, ale to złudzenie.