Le Madame

FOTOESEJ: MAGDA MOSIEWICZ

RÓŻNORODNA WSPÓLNOTA JAKO PROJEKT POLITYCZNY