konteksty

Miasto bez nieba ciągnie się przez korytarze nieskończonych ulic, kilometrowe ściany wieżowców o tysiącu okien bez widoków. W mieście bez nieba dominują linie proste; ostre kanty zakrętów, samochodów, kapeluszy i marynarek zakładanych równocześnie przez tak samo wyglądających mężczyzn. Nawet ciała poruszają się tylko po horyzontalno-wertykalnych trajektoriach ulic i wind (można co najwyżej wpaść na ścianę, nigdy na siebie). W mieście bez nieba kobiety przygotowują potrawy z puszek i proszków w pomieszczeniach domopodobnych. Nie ma drzew ani ścieżek, nie ma miejsc spotkań ani zagubień.

Opublikowany 8 października 2018 roku Specjalny Raport IPCC (Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatycznych) dotyczący globalnego ocieplenia odbił się szerokim echem, stając się jednym z ważniejszych międzynarodowych wydarzeń ostatniego czasu. Przewiduje on możliwe następstwa globalnego ocieplenia o półtora stopnia Celsjusza względem epoki przedprzemysłowej: nie tylko skrupulatnie opisuje skutki dalszej emisji gazów cieplarnianych, ale uwzględnia też scenariusze możliwych do podjęcia działań, które mogłyby zapobiec najgorszym konsekwencjom.