Jadwiga Jankowska-Cieślak

FASADA

TRZECIA DZIEWCZYNKA …To jest ten twój pałac Agamemnona!
CUDZOZIEMIEC Dziwna fasada, czy wykończona?
PIERWSZA DZIEWCZYNKA Ależ nie. Całe prawe skrzydło nie istnieje. Wydaje się, że je widzimy, ale to złudzenie. 

W 1978 roku w wypowiedzi Jankowskiej-Cieślak wkradają się wątki nostalgii, rozczarowania, przeczuwanej klęski i niedopasowania. „Jak odnajduje się pani w dzisiejszym świecie?” – pytał aktorkę Bogdan Możdżyński w piśmie ITD.