ewolucja stosunku do dzieciństwa

Co musi się stać, aby przemoc ujawniła się jako przemoc?