Elżbieta Czyżewska

„To były czasy pięknych dziewcząt na ekranach i gojenia ran. Wyrosło całe pokolenie, które nie pamiętało wojny, a starsze, które pamiętało, chciało odpocząć. Te rany, które wciąż bolały przyklepywało się i pudrowało blizny” 1 – Agnieszka Osiecka w ten sposób charakteryzowała lata sześćdziesiąte w Polsce.