Zespół

Redakcja Dialogu
Blog
31 sty, 2023

W piątek 27 stycznia 2023 roku odszedł na emeryturę Jacek Sieradzki, redaktor naczelny „Dialogu” od 1991 roku. Żegnając się na redakcyjnym blogu, napisał między innymi, że siłą „Dialogu” zawsze był jego zespół. Zespół zostaje.

Oznacza to, że nie nastąpił żaden koniec epoki, będziemy kontynuować wszystko, co robiliśmy dotąd: upowszechniać współczesną dramaturgię polską i obcą, przedstawiać jej kulturowe konteksty, śledzić i komentować zjawiska artystyczne, proponować debaty, relacjonować zmiany w kulturze, w humanistyce, w sztuce, w nauce – tak, by nie tracić kontaktu z rzeczywistością i ze współczesnym teatrem, a przede wszystkim więzi z kolejnymi pokoleniami czytelniczek i czytelników „Dialogu”.

Redagujemy „Dialog” zespołowo, co oznacza, że funkcja redaktora naczelnego w naszej redakcji nie jest przywódcza, lecz służebna – ma być gwarantem swobodnego obiegu idei i płynnego procesu tworzenia kolejnych numerów pisma. Od 28 stycznia 2023 obowiązki redaktorki naczelnej pełni Joanna Krakowska.

W naszym głębokim przekonaniu funkcję tę może sprawować tylko ktoś z wewnątrz zespołu, kto cieszy się naszym zaufaniem, zna i rozumie specyfikę naszej pracy. Takie stanowisko przekazaliśmy też osobom, które będą podejmować w tej sprawie decyzje w przyszłości. Liczymy tu na pełne zrozumienie, gwarantujące nam dalszą spokojną pracę.

 

Dorota Jovanka Ćirlić

Ewa Hevelke

Justyna Jaworska

Joanna Krakowska

Piotr Morawski

Piotr Olkusz

Małgorzata Semil

Kornelia Sobczak

Małgorzata Szpakowska

 

Udostępnij