White Innocence

Jak pokazać dyskryminację rasową, której przeczy oficjalny dyskurs, dominująca narracja i polityka danego państwa? Trzeba wyjść poza oficjalne dane, statystki i przyjrzeć się szerokiemu polu reprezentacji, symptomów, gestów, a przede wszystkim wysłuchać wielu indywidualnych głosów. Zadanie poniekąd sprzeczne, gdyż z jednej strony oparte na płynnej materii źródeł, z drugiej – wymaga racjonalnej, przejrzystej, naukowej argumentacji. Trzeba się też liczyć z tym, że ujawnienie niewygodnej współzależności istniejącej pomiędzy uprzywilejowanymi a wykluczonymi wywoła złość tych pierwszych.