Spółdzielnia Dramaturgiczna

Jak wyglądała wasza droga od „Dramaturgii społecznych” do Spółdzielni Dramaturgicznej?