Peter Handke

Co łączy Polskę i Austrię? Nic, w zasadzie, poza tym, że przez ponad sto lat część Polski była częścią monarchii austro-węgierskiej. Oprócz tego, że oba kraje są katolickie. Oprócz tego, że oba kraje mają dobrze zakorzenioną tradycję antysemicką. Oprócz tego, że Polska wyszła z drugiej wojny światowej jako ofiara (którą faktycznie była) i jako ofiara w znacznym stopniu współpracowała z Rzeszą w sprawie zagłady Żydów.

Lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku, jestem w Londynie na tak zwanym wyjeździe studyjnym British Council. Zainteresowanie nieinstytucjonalnymi działaniami teatralnymi i parateatralnymi zaprowadziło mnie do Roundhouse, dawnej parowozowni, gdzie grupa artystów idealistów pod wodzą Arnolda Weskera stworzyła Centre 42, ośrodek mający zapewniać powszechny dostęp do kultury. Problemy finansowe przerosły zapaleńców, odzyskana dla sztuki parowozownia stawała się przestrzenią widowiskową na wynajem.