obarska_blogo.jpg

"Błogo", chor. Ramona Nagabczyńska, Muzeum Narodowe w Warszawie, 2022. Fot. Bartosz Bajerski.