fyzunkla.jpeg

Paweł Demirski „Triumf woli”, Narodowy Stary Teatr, Kraków 2016, reż. Monika Strzępka. Fot. Magda Hueckel