7.hevelke_pierwszy_dzien_popr_2.jpg

„Pierwszy dzień wolności”, reż. Aleksander Ford, 1965. „Film” nr 10/1965