3_1_0_6_717_231522.jpg

Harcerki z II Drużyny Harcerskiej im. Elizy Orzeszkowej w Nowogródku na nartach, zima 1932, Narodowe Archiwum Cyfrowe.