Najlepsze z Najlepszych. WOLNOŚĆ I...

w numerze:

WOLNOŚĆ PANA WAŃKA

Jacek Sieradzki

AUDIENCJA (Audience)

Václav Havel, przełożył Andrzej S. Jagodziński

SZALBIERZ (Az Ikszek)

György Spiró, przełożył Mieczysław Dobrowolny

WĘDROWNY TEATR ŠOPALOVICIA (Putujuće pozorište Šopalović)

Ljubomir Simović, przełożyła Dorota Jovanka Ćirlić

WYSOCKI

Władysław Zawistowski

ŚMIERĆ I DZIEWCZYNA (Death and the Maiden)

Ariel Dorfman, przełożyła Małgorzata Semil

SMOK (Drakon)

Jewgienij Szwarc, przełożył Jerzy Pomianowski

OBYWATEL K.

Artur Pałyga

Udostępnij