FAKE Dialog

"Fałszywy" numer Dialogu przygotowany w ramach warsztatów redaktorskich ze studentami drugiego roku studiów magisterskich na Wydziale Wiedzy o Teatrze warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w roku akademickim 2016/2017.

Zespół redakcyjny: Kinga Czaplarska, Zofia Gustowska, Joanna Krakowska, Paulina Ozga, Gabriela Stankiewicz, Adrianna Ratajczak, Kamila Raüber,  Apolinary Rzońca, Maciej Tomaszewski, Katarzyna Wojtasik

Udostępnij