Dialog wraca

Zespół „Dialogu”
Aktualności

29 lutego 2024 nasz kolega redakcyjny, Piotr Olkusz, został powołany przez dyrektora Instytutu Książki na pełniącego obowiązki redaktora naczelnego „Dialogu”. Oznacza to, że możemy na nowo wydawać „Dialog” i przygotowywać go w zgodzie z naszym wyobrażeniem tego, jak powinno wyglądać misyjne pismo  publiczne poświęcone dramatowi, teatrowi, kulturze i współczesności.

„Dialog” przez dekady istniał dzięki zaufaniu czytelników, czytelniczek i środowiska teatralnego. Dzięki temu zaufaniu zdecydowaliśmy się w kwietniu zeszłego roku na gest obywatelskiego nieposłuszeństwa, i dzięki temu samemu zaufaniu mogliśmy niemal przez rok zabiegać o przywrócenie normalności w „Dialogu”. W tym czasie, znów dzięki zaufaniu czytelniczek, czytelników i środowiska teatralnego (a także pomocy finansowej Miasta Stołecznego Warszawa oraz ZAiKSu), mogliśmy realizować publiczną misję na rzecz współczesnej kultury, tworząc kolejne zeszytu „Dialogu Puzyny”.

Wracamy do pracy w „Dialogu”, piśmie patronackim Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wracamy jako Zespół, choć wciąż jeszcze w niepełnym składzie – oczekujemy etatowego zatrudnienia Kornelii Sobczak i Barbary Klickiej, a także ponownego podpisania umowy z Zuzanną Berendt. Przypominamy, że Kornelia i Zuzanna były pierwszymi ofiarami próby przejęcia „Dialogu”, przypominamy też, że wszystkie trzy redaktorki pracowały z nami przez ten ostatni, niezwykle trudny rok.

Pierwszy w 2024 roku  numer „Dialogu” ukaże się w marcu. Mamy nadzieję, że do jesieni uda nam się nadgonić spóźnienie w wydawaniu naszego i Państwa miesięcznika. Wraz z pierwszym numerem rozpoczynamy cykl publikacji pod szyldem „Jakiego «Dialogu» potrzebują osoby polskie?”, bo mamy świadomość, że nie ma prostego powrotu do przeszłości, i że jest duża grupa osób, dla których „Dialog” jest ważny. Chcemy usłyszeć odpowiedzi na postawione przez nas pytanie. Potrzebujemy ich, tak samo jak potrzebowaliśmy przez niemal cały ostatni rok wsparcia od czytelników, czytelniczek i środowiska teatralnego. Wsparcia, które otrzymaliśmy, za które chcemy naszą pracą podziękować.

Zespół „Dialogu”

29 lutego 2024

Udostępnij