clipboard.jpg

Z lewej: harcerki malują pokostem ściany budynku szkoły, 1925, Narodowe Archiwum Cyfrowe, z prawej: harcerki z psem w oknie wagonu kolejowego, 1937, Narodowe Archiwum Cyfrowe.