3_1_0_6_2906_95593.jpg

Uroczystości rocznicy uchwalenia Konstytucji, Kraków, 3 maja 1939. Fot. domena publiczna.