28_1293_x_1925_web.jpg

Nagroda im. Konstantego Puzyny „Kamyk Puzyny” – statuetka zaprojektowana przez Krzysztofa M. Bednarskiego, rzeźbiarza, twórcę obiektów i instalacji, performera, związanego między innymi z Teatrem Laboratorium, mieszkającego obecnie w Warszawie i w Rzymie. Fot. Teatr Polski w Podziemiu

Wręczenie „Kamyka Puzyny” 2017

Nagroda Kamyk
2017
5 (726)

Uroczystość wręczenia Nagrody im. Konstantego Puzyny Wrocław, 13 kwietnia 2017

29_321_x_2495_web.jpg

fot. Natalia Kabanow

30_196_x_877_web.jpg

Performans „Kształty stałe”, Teatr Polski w Podziemiu, Wrocław 2017, koncepcja: Łukasz Twarkowski, fot. Natalia Kabanow

31_196_x_144_web.jpg

Performans „Kształty stałe”, Teatr Polski w Podziemiu, Wrocław 2017, koncepcja: Łukasz Twarkowski, fot. Natalia Kabanow

321212_x_81_web.jpg

Performans „Kształty stałe”, Teatr Polski w Podziemiu, Wrocław 2017, koncepcja: Łukasz Twarkowski, fot. Natalia Kabanow

331202_x_85_web.jpg

Performans „Kształty stałe”, Teatr Polski w Podziemiu, Wrocław 2017, koncepcja: Łukasz Twarkowski, fot. Natalia Kabanow

34_1202_x_789_web.jpg

Performans „Kształty stałe”, Teatr Polski w Podziemiu, Wrocław 2017, koncepcja: Łukasz Twarkowski, fot. Natalia Kabanow

35_3333_x_254_web.jpg

fot. Natalia Kabanow

36_3332_x_2552_web.jpg

fot. Natalia Kabanow

Udostępnij