Komuna // Warszawa

2015
Nagroda Kamyk

Komuna//Warszawa wywodzi się z grupy Komuna Otwock, która w 2009 roku zakończyła działalność i przekształciła w Komunę//Warszawa. To niezależny teatr, który przekracza granice teatru. To grupa twórcza, która działania na pograniczu i w poprzek dyscyplin uczyniła swoją marką. Eksperymentuje z mediami na styku sztuk performatywnych, instalacji wideo, muzyki. Poszukuje nowych form i środków wyrazu. Prowadzi projekty badawcze, inicjuje debaty, podejmuje działalność kuratorską.

 

Udostępnij